Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

νέες δημιουργίες 2015

ΚΩΔ.Χ01

ΚΩΔ. Χ02
ΚΩΔ. Χ19

ΚΩΔ. Χ03

ΚΩΔ. Χ04

ΚΩΔ. Χ10

ΚΩΔ. Χ21

ΚΩΔ. Χ12

ΚΩΔ. Χ07

ΚΩΔ. Χ09

ΚΩΔ. Χ20

ΚΩΔ. Χ16

ΚΩΔ. Χ18

ΚΩΔ. Χ05

ΚΩΔ. Χ17

ΚΩΔ. Χ08

ΚΩΔ. Χ06

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Mostra Rota 2015χειροποίητες λαμπάδες 2015

ΚΩΔ. 006

ΚΩΔ. 007

ΚΩΔ.002  32 εκ

ΚΩΔ. 023

ΚΩΔ. 029

ΚΩΔ. 028

ΚΩΔ.024

ΚΩΔ. 026

ΚΩΔ. 025

ΚΩΔ.011

ΚΩΔ.017

ΚΩΔ. 014


ΚΩΔ.022

ΚΩΔ.040


ΚΩΔ. 031

ΚΩΔ. 027

ΚΩΔ. 013

ΚΩΔ. 009

ΚΩΔ. 032

ΚΩΔ. 033

ΚΩΔ. 015

ΚΩΔ. 021

ΚΩΔ. 001, 42εκ

ΚΩΔ. 003

ΚΩΔ.008
ΚΩΔ. Χ47

ΚΩΔ. Χ 48

χειροποίητα κεριά 2015

ΚΩΔ. Χ41


ΚΩΔ. Χ43


ΚΩΔ. Χ42ΚΩΔ. Χ39ΚΩΔ. Χ40ΚΩΔ. Χ37


ΚΩΔ. Χ38ΚΩΔ. Χ34ΚΩΔ. Χ32ΚΩΔ. Χ36ΚΩΔ. Χ35


ΚΩΔ. Χ31